10. feb, 2016

Geweld neemt toe.

Er is op onze wereld .
Zoveel verdriet en pijn.
Waarom is dit toch nodig.
Kan men niet meer verdraagzaam zijn.

Oorlog en geweld!
Het zaaien van veel haat.
Mensen stop dit alsjeblieft.
Hier is niemand mee gebaat.

Laat een ieder in zin waarde.
Respecteer een ander zijn moraal.
Maar stop! Met al dit geweld.
Het wordt me zo teveel allemaal.

De wereld staat in brand.
Kan iemand dit vuur nog blussen.
Ik hoop en bid dat het mogelijk is.
En voel een nare angst ondertussen.

Macht en jaloezie!
Van ziekelijke geesten.
Ze maken de wereld zo kapot.
Daar moeten we voor vrezen.

Werk er niet aan mee.
Maar probeer het tij te keren.
Alleen als we het samen doen.
Dan kunnen wij het proberen.

De toekomst is nu onzeker.
Dat moet toch niet zo zijn!
Stop met oorlog voeren.
Stop het geweld en alle pijn!


Joanna

Joanna Daalder